Hjem

edh1jpg

Hvaler Båtsenter as ble etablert i 2010. Hovedvirksomheten har til nå vært opplag og service av fritidsbåter.

Februar 2016 kjøpte vi Edholmen Marina, og vi vil nå begynne og utvikle eiendommen.

Kommunen har 23.08.17 godkjent planene så nå begynner videre arbeid.